הוראות שימוש לקובץ שיקוף כספי                                                            
 

נא לקרוא את גיליון המידע לפני השימוש.                                                                                                              

להלן השלבים לשימוש בגיליון "המחשבון" :                                                                                                                                                            

1. "בחר עמותה ודגם רלוונטי בראש העמוד.

   לבדיקת יכולת פיננסית לנכס שאיננו חלק מעמותה קיימת יש לבחור ""עמותה לדוגמא"" ולהקליד ידנית את סכום הנכס.                                                                                                                                            
2. יש למלא את כלל הפרטים בתאים המסומנים בצבע.                                                                                                                                                       

3. ניתן להוסיף הערות בתחתית העמוד במקרה הצורך.                                                                                                                                                       

4. בסיום מילוי הפרטים לחץ על לחצן "סיום".                                                                                                                                                         

5. לתשומת לבך - בסיום ניתן להוריד את פלט המחשבון אל המחשב האישי.                                                                                                                                                  
6. נודה להעברת פלט השיקוף אל ענף כספים במייל לצורך בחינה מעמיקה נוספת ולצרכים סטטיסטיים שלנו.                             

            [email protected]                                                               

            מידע זה נשמר אצלנו בענף כספים.                                                                                                                                                          

ניתן לפנות לשירות לקוחות למידע על המיזמים 09-8638207                                                                                                                                                          

 

"מחשבון השיקוף הכספי (להלן:""המחשבון"") מוצע על ידי העמותה ככלי המאפשר בדיקת  היתכנות כלכלית למועמד להקמת יחידת דיור במיזם. 

החישוב מבוסס על הנתונים המוזנים על ידי המשתמש נכון להיום, על הערכה של מדד תשומות הבנייה הצפוי לאורך המיזם ועל המחיר המשוער של אותה יחידת דיור, אשר יכול וישתנו בעתיד.

העמותה עשתה את מירב המאמצים על מנת שהחישוב יהיה מדויק ואיכותי. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים בין התוצאות המופקות על ידי המחשבון לבין הסכומים, בפועל, במועד הרלוונטי. יתכנו שינויים בעלות יחידות הדיור, בסכומי ההצמדה למדד תשומות הבנייה, בשיעור הריביות על המשכנתה, בתנאים של ההלוואות התקציביות, ובתקנות בנק ישראל.

השימוש במחשבון ובמידע המופק ממנו הינו באחריות המשתמש בלבד. מחשבון זה אינו בא להחליף קבלת ייעוץ מקצועי מכל סוג ואין לראות בו ובתוצאות המופקות בגדר ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ביטוחי ו/או אסמכתא ו/או המלצה ו/או הנחיה ו/או התחייבות כלשהי מטעם העמותה  ו/או מי מטעמה.      

 

    לגליון המידע                                                                                  להורדת קובץ המחשבון