קביעת קריטריונים להצטרפות למיזמי המגורים - בשיתוף חטיבת הסגל 

- משרת/ת קבע נמנה/ת על אוכלוסיית המרכיב האיכותי.

- גילו/ה של משרת/ת הקבע הינו 24-34 לקצינים ו- 24-45 לנגדים.

- חתימה על הארכת שירות בהתאם להחלטת צה"ל בכל מיזם (בין 4-3 שנים).

- משרת/ת קבע ו/או בן זוגה/בת זוגתו לא השתייכו למיזם מגורים בעבר.

- משרת/ת קבע מתחייב/ת לא למכור את יחה"ד במשך 5 שנים מיום קבלת החזקה. אישור מכירה יינתן עקב נסיבות מיוחדות בלבד